Mottónk:            „ Én azt hiszem,

gyereket csak úgy lehet nevelni,

ha az ember megtiszteli azzal,

hogy komolyan veszi”  ( Szabó Magda)

 

Szeretettel köszöntjük a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde honlapján!

 

Az óvoda 1954-ben nyitotta meg kapuit, Ságvár központjában, nagy forgalomtól mentes csendes utcában. Ságvár – Som – Nyim községek közigazgatási területén élő gyermekek bölcsődei és óvodai ellátását biztosítja.

Óvodánk a BÓBITA nevet viseli. Bóbita tündér, amely óvodai életünk, tevékenységeink sokszínűségét tükrözi. Játékossága óvodánk légkörének mutatója, ahol a gyermeki fantázia és képzelet gyermekink tevékenységét áthatja, lehetőséget ad személyiségük teljes kibontakoztatására.

Jelenleg az óvoda 90 férőhellyel, négy csoporttal rendelkezik, melyből egy csoport bölcsődei feladatokat lát el, 12 férőhellyel várja az 1-3 éves gyermekeket.

2013 őszétől vegyes csoportokat szerveztünk. Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.

A kulturált viselkedés és kapcsolattartás szabályainak megismertetésére, az óvodai és néphagyományok ápolására, a falusi környezet nyújtotta sokszínű adottságok, élethelyzetek élményszerű megismerésére, óvására, valamint a mozgás lehetőségének megteremtésére helyezzük a hangsúlyt. A programunk kidolgozása során a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a játékra alapozva szervezzük a pedagógiai feladatokat.

Az óvoda jelenlegi formáját 2010-ben alakították ki és újították fel egy pályázat segítségével, ekkor bővült ki a bölcsődei feladatellátással.

A csoportszobák berendezése praktikus, esztétikus. A gyermekek szabad játékát elősegítő eszközökkel, játékokkal felszerelt.

Az udvar játékeszközei lehetőséget teremtenek a közös tevékenységekre, ugyanakkor biztosítja a lehetőséget az egyedüli foglalatosságok megvalósítására, a csoportok önálló udvari életére.  Számos mozgásfejlesztő játék teszi vonzóvá a szabad játékot az udvaron.

Hangsúlyozzuk, hogy nevelőmunkánk hatékonyságának meghatározója a humán környezet, melyet csak segíthet a minket körülvevő tárgyi világ.

Az óvodához 250 fős konyha is tartozik, mely ellátja az óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális étkeztetést és igény esetén lakossági ellátást.

                                                                                                                            

Szabóné Szóládi Tünde

                                                                                                     óvodavezető

 
 
 

 

 

 

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde

 

 

 
 Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde honlapja • 8654 Ságvár,  Petőfi Sándor u. 44. • Tel: (84) 380-048  
.
bobitasagvar@freemail.hu