Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár és Som község Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztése
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Kedvezményezett neve: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: SÁGVÁR ÉS SOM KÖZSÉG FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
Szerződött támogatás összege összesen: 619.970.000,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
A projekt tartalmának bemutatása:
A   projekt   célja   a   fenntartható   közlekedési   módok   közül   a   kerékpáros   közlekedés   előnybe
helyezése   a   túlzott   mértékű   gépjármű   forgalom   egyidejű   csillapítása   mellett.   Akcióterülete
térben   kiterjed   a   térségi,   helyközi   és   helyi   közlekedési   forgalomra   egyaránt;   funkciójában
átöleli    a    hivatásforgalmi    közlekedők    célcsoportja    mellett    a    szabadidős    és    turisztikai
közlekedést     is     (Siófok     felé     közvetlen     összeköttetés     lesz     a     Balatoni     Bringakörúttal);
társadalmi   spektrumában   a   munkaképes   korosztály   mellett   előnyt   biztosít   az   időskorúak   és
a fiatalkorúak mobilitásának is.
A projekt átfogó célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési stratégia
megvalósítása, kiegészítve a közlekedésbiztonság javításával, és a
közlekedési komfort megteremtésével. A projekt komplex célja az éghajlatváltozás mérséklése, az
élhető települési környezet kialakulása, ezáltal az EU2020
és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és
közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesülése.
Ságvár és Som község Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztése - TOP-3.1.1- 15-SO1-2016-00003