Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Adóügyek

Gépjárműadó:
Gépjárműadó változás 2021. január 1-től.
Helyi adók:
 
 
 
 
Letölthető nyomtatványok:
Magánfőző bejelentése
 Magánfőző bevallása
FELHÍVÁS a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól
Magánfőző párlat adójegy megrendelése
Építményadó ADATBEJELENTÉS
Telekadó ADATBEJELENTÉS
Magánszemély kommunális adója ADATBEJELENTÉS
Megállapodás nyomtatvány Építmény, Telek, Magánszemély kommunális adója adatbejelentéshez
Bejelentkezés, változás-bejelentés helyi iparűzési adóról
Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítése bevallás
Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóról
Ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó bevallás
Kérelem adóelőleg módosításhoz
Igazolási kérelem
BEVALLÁS az előrehozott helyi adóról + Betétlap
Adótúlfizetés visszatérítése iránti kérelem - magánszemély
Adótúlfizetés visszatérítése iránti kérelem - jogi személy
Adótúlfizetés átvezetése iránti kérelem - magánszemély
Adótúlfizetés átvezetése iránti kérelem - jogi személy
Adó- és érték bizonyítvány kérelem nyomtatvány
Adóigazoláshoz kérelem nyomtatvány
Termőföld bérbeadás adatlap
Termőföld bérbeadás kifizetői bevallási nyomtatvány
Termőföld bérbeadás bérbeadó magánszemély bevallási nyomtatvány
Mezőőri járulék - adategyeztető lap
Mezőőri járulék - túlfizetés visszatérítése iránti kérelem
Mezőőri járulék - bevallás nyomtatvány
Ságvár Község Önkormányzata
2015.    január    1-i    hatállyal    módosult    a    jövedéki    adóról    és    a
jövedéki   termékek   forgalmazásának   különös   szabályairól   szóló
2003.     évi     CXXVII.     törvény,     mely     alapján     több     tekintetben
megváltozott    a    magánfőzés    (saját    fogyasztásra    történő    házi
párlatfőzés,         saját         tulajdonú         desztilláló-berendezésen)
szabályozása.
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
2021.   január   1-jétől   a   gépjárműadóval   kapcsolatos   adóhatósági
feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
A   változás   a   gépjármű-üzembentartókat   (tulajdonosokat)   nem
érinti,   plusz   teendőjük   nem   lesz.   Az   első   részletet   március   15-e
helyett elég április 15-éig befizetni.
tovább  >> tovább  >>