Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

Vidékfejlesztési Program

VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése

A projekt főbb adatai:
Kedvezményezett neve: Ságvár Község Önkormányzata
Fejlesztés célja:   Külterületi helyi közutak fejlesztése
A szerződött támogatás összege:   116.930.000,- Ft
A projekt azonosítószáma: VP-3297897863
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.27.
A projekt tartalmának bemutatása:
A   pályázatban   érintett   útszakaszok   mindegyike   csatlakozik   a
belterület     forgalmasabb     Dózsa     u.     elnevezésű     utcájához,
illetve   az   érintett   szakaszokon   keresztül   közelíthető   meg   a
település   lakott   külterületi   része   a   085hrsz-   ú   Csalogány   utca,
valamint    a    helyi    gazdák    (őstermelők,    családi    gazdaságok)
számára    biztosítja    a    mezőgazdasági    termelés    szállítási    és
közlekedési     feladatainak     kiszolgálását.     A     többi     érintett
útszakasz   (0113,1645,1637   hrsz.   )   elsősorban   szintén   a   helyi
gazdák   (őstermelők,   családi   gazdaságok)   számára   biztosítja   a
mezőgazdasági       termeléshez       kapcsolódó       szállítási       és
közlekedési    kapcsolatot,    valamint    a    település    déli    részén
található    ?Marjád    és    Horhos?    elnevezésű    főként    szőlő    és
gyümölcsös    területek    és    az    azok    feldolgozására    és    tárolására    épített    pincék,    présházak,
borászat,      állat-farm,      sporthorgászat,      ?Löszölő      teljesítménytúra?      egyes      szakaszainak
elérhetőségét    biztosítja.    Ezenkívül    nagymértékben    segíti    a    területen    lévő    állami    erdőkben
folytatott   erdészeti   tevékenység   végzését   pl.   Sefag   Zrt.   Összefoglalva   a   fejlesztéssel   érintett
utak    gyűjtőút    és    településközi    út    szerepet    töltenek    be    és    további    utak    megközelítését    is
biztosítják   Részletes   műszaki   tartalom   a   csatolt   tervdokumentáció,   költségbecslés,   ajánlat   és
megvalósíthatósági tanulmány szerint.
Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron
Ságvár Község Önkormányzata 2021.07.27-én sikeres pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi
közutak fejlesztése című felhívásra. A projekt a Vidékfejlesztési Program keretében kerül
megvalósításra, 116.930.000 Ft, azaz száztizenhatmillió-kilencszázharmincezer forint európai uniós
vissza nem térítendő támogatás segítségével.