Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Kitüntetettek

A település jelképeiről és kitüntetéseiről
A Képviselő-testület 1996-ban és 1997-ben rendeletet alkotott jelképeiről és a kiemelkedő munkát
végzők kitüntetéséről. (Ld. Község címere)
A községben kétfajta kitüntetést adományoz a testület: Ságvárért és Ságvár község Díszpolgára.
Ságvárért címmel kitüntetettek:
1998-ban: Dr. Bartó Lászlóné, Szigeti Józsefné, Fónai Ferencné
1999-ben: Dr. Sörös Béla, Gergelics Aranka, Horváth Józsefné
2000-ben: Kecskés Gábor, Szigeti József, Szecsődi Sándorné
2001-ben: Balogh Istvánné, Bali Gyöngyi, Szilády Áron Általános Iskola kollektívája
2002-ben: Bódis József, Kovács Béláné, Bóbita Napköziotthonos Óvoda kollektívája
2003-ban: Boda Csabáné, Horváth Lászlóné, Szivárvány Nyugdíjas Klub
2004-ben: Bódis Ilona, Dr. Fodor Zoltán, Hosek Lajosné
2005-ben: Hadaró Gyuláné, Somi Leventéné, id. Szigeti József
2006-ban: Kőrösi Lajosné, Kovács Kálmán, Végh István
2007-ben: Bene Józsefné, Szatóri Istvánné, Tricciána Amatőr Rádiósklub
2008-ban: Dr.Bartó László, Bodóné Császár Anna
2009-ben: Tarjányi Andrásné, Méreg Éva
2010-ben: Bodó Ferencné, Vargáné Szigeti Irén, Váradiné Dr. Tóth Margit
2011-ben: Borsos László, Vida András
2012-ben: Ságvári Polgárőr Egyesület, Szarka Norbert
2013-ban: Somi Levente, Juhász István
2014-ben: Vaskóné Juhász Margit
2015-ben: Právics Géza, Bognár Zsolt, Vadász Veronika
2016-ban: Nyíri Zoltán, Ságvárért Egyesület
2017-ben: Horváth János Csaba, Bódis Violetta
2018-ban: Kristáné Soós Melinda, Juhász Jánosné
2019-ben: Kissné Juhász Gabriella, Boda Csaba
Ságvár község Díszpolgárai:
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább Ságvár község  Díszpolgára  2002-ben
Szigeti József nyugalmazott polgármester
Ságvár község  Díszpolgára  2007-ben
Meszlényi József nyugalmazott iskolaigazgató
Ságvár község  Díszpolgára  2009-ben
Vincze Károly nyugalmazott iskolaigazgató
Ságvár község  Díszpolgára  2010-ben
Dr. Fodor Zoltán nyugalmazott körjegyző
Kecskés Gábor polgármester
Ságvár község Díszpolgára 2011-ben
Bódis József alpolgármester
Ságvár község Díszpolgára 2017-ben
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
Ságvár község Díszpolgára 2017-ben
 id. Borsos László
Ságvár község Díszpolgára 2018-ban