Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

Széchenyi Terv Plusz

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron

A projekt főbb adatai:
Kedvezményezett neve: Ságvár Község Önkormányzata
Fejlesztés célja:   Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron
A szerződött támogatás összege:   556.737.270,- Ft
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.
A projekt tartalmának bemutatása:
Ságvár    Község    Önkormányzatának    célja,    hogy    jelen    fejlesztés    keretében    olyan    többfunkciós
szolgáltatóteret   hozzon   létre,   amely   együttesen   biztosítja   a   helyi   közösség   kulturális,   szabadidős
tevékenységeihez   szükséges   helyszínt,   mind   a   fiatalok,   mind   az   idősebb   korosztály   képviselői
számára.    Másrészt    a    szolgáltatóházban    kialakításra    kerülő    helyiségek    korszerű    környezetet
teremtenek a civil, a nonprofit és más egyéb szervezeteknek ügyfélfogadásuk lebonyolítására.
A   felhíváshoz   illeszkedve,   a   fejlesztés   integrált   módon   támogatja   azon   infrastruktúra-fejlesztést,
mely    a    TOP    Plusz    gazdaságfejlesztési    céljaihoz    és    a    lakosság,    kiemelten    a    fiatalok    helyben
maradásához    járul    hozzá,    egyúttal    Ságvár    általános    környezeti    állapotát    is    javítják.    Ezzel
hozzájárul   a   fenntartható   fejlődés   helyi   feltételeinek   biztosításához   és   a   fenntartható   települési
térszerkezet   kialakulásához,   amely   hozzájárul   a   társadalmi   jóléthez   azáltal,   hogy   a   település
vonzó és élhető. A beruházás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását.
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron
Ságvár Község Önkormányzata 2022.01.13-án sikeres pályázatot nyújtott be az Élhető települések
című felhívásra. A projekt a Széchenyi Terv Plusz keretében kerül megvalósításra, 556.737.270 Ft,
azaz ötszázötvenhatmillió-hétszázharminchétezer-kettőszázhetven forint európai uniós vissza nem
térítendő támogatás segítségével.